SEA Soluciones Energéticas Alternativas
Home>> Informazio Legala
Informazio Legala

Jabetza intelektuala

Web honen eta bertan jasotako edukien jabetza intelektualeko eskubideak 'SEA Soluciones Energeticas Alternativas' dira. Webgunean sartzea eta bertan jasotako informazioa erabiltzea hori egiten duenaren erantzukizun esklusibokoa izango da. SEA SLL ez du erantzungo webgunean sartzeagatik edo bertako informazioa erabiltzeagatik sor daitezkeen ondorio edo kalteen aurrean. Ez da gauza bera gertatuko bere eskumenak zorrotz betetzeko hartu behar dituen legezko xedapenen aplikaziotik eratorritako ekintzekin.

Pribatutasuna

Interesdunak emandako datuak dagokion prozeduran edo ekintzan aurreikusitako helburuetarako erabiliko dira, izaera bakar eta esklusiboarekin. Aipatutako datuak ez dira hirugarrenentzako lagapenerako edo tratamendurako xede gisa erabiliko, ez bada ukitutakoaren adostasun argia duten kasuetan edo, bestela, Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Legeko 6.2 eta 11.2 artikuluetan (BOE, 98. zk., 1999ko abenduaren 14koa) aurreikusitako kasuetan. 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, datuak ematen dituenak edozein unetan izango du datu horietara sartzeko, zuzenketak egiteko, baliogabetzeko eta aurka egiteko aukera, arau bitartez zehaztutako moduan.

Home - Harremanak - Erabilerraztasuna - Informazio Legala
imagen de energia
SEA S.L.L. Soluciones Energéticas alternativas
Telefonoa : 943 17 90 53 - Fax: 943 17 90 53 E-mail : seasll@seasll.biz